"Sagrada Familia is klaar in 2026, d'aa keirk in 2027"

vrijdag 30 juni 2017 om 15u21 - Redactie
Foto: JP Swirko

Op 1 juli 2017 start de vijfde fase van de restauratie van de Sint-Martinuskerk en sluit de kerk haar deuren tot januari 2018.

Deken Marc Verwaeren “In het 2de hoofdstuk van het Johannesevangelie staat geschreven, ik citeer: Jezus sprak: Breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden merkten Jezus op: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Zult Gij hem dan in 3 dagen doen herrijzen?
Goede mensen: 46 jaar gewerkt aan de tempel te Jeruzalem destijds. Dat is niet niks: maar dat is niks vergelijken met onze kerk: 180 jaar is aan deze Sint-Martinuskerk gebouwd. We gaan dus meer dan drie dagen nodig hebben voor de komende werken!
Als kerkgemeenschap zijn we bijzonder blij dat het nu echt wel vooruit gaat in het restauratiedossier van onze kerk. We zijn de subsidiërende overheden, de Vlaamse overheid en in het bijzonder ook de stad dankbaar dat ze hun sterke schouders onder dit dossier hebben gezet. Heel veel dank ook aan de leden van de kerkraad, in zonder aan onze "graugt voot,~ 02‘44« secretaris de heer Luc Robijns, die dit dossier van heel nabij opvolgt, en met grote deskundigheid.
De komende weken worden 18 putten gemaakt in onze kerk voor de aanleg van de verwarming, met het nodige archeologisch onderzoek. Vele van onze gelovigen maakten zich de afgelopen weken zorgen: wanneer gaat ons kerk weer open. Vele stadsgenoten houden echt van deze kerk. Sommigen houden er echt aan hier wekelijks te kunnen vieren, en ook hier in hun kerk begraven te kunnen worden. We hopen en rekenen dan ook op de bekwaamheid van de aannemer, de archeologen, de werkmannen die hier aan de slag zullen gaan. En we hopen echt dat we vanaf nieuwjaar onze kerk opnieuw ter beschikking hebben voor onze kerkelijke uitvaarten. Met onze wekelijkse zondagsviering wachten we nog tot met Pasen, om er dan een eelaI verrijzenisfeest te kunnen van maken. Ik wil graag allen danken die reeds in vroegere fases deze kerk hun glorie teruggaven, vanaf de restauratie in 2003. De komende 10 jaar worden een uitdaging voor iedereen om de pracht van onze kerk te herontdekken. Ik ben ook bijzonder blij dat het oorspronkelijk ruiterbeeld van Sint-Maarten dat tot 1901 hier in de kerk stond, ondertussen in Antwerpen deskundig wordt gerestaureerd onder de leiding van professor lndekeu, samen met zijn studenten.”
 
"De Sint-Martinuskerk is de hoofdkerk van Aalst. Het is niet alleen een religieus gebouw maar ook een monument dat eeuwen geschiedenis heeft meegemaakt en dus deel uitmaakt van het DNA van deze stad", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).
 
"Deze fase in de restauratie is de meest ingrijpende voor de bezoeker. Ze zorgt ervoor dat "d'Aa Keirk", die ook de "Kaa Keirk" genoemd wordt inmiddels, aangenamer en beschikbaarder zal worden", zegt schepen van Kerkfabrieken lwein De Koninck (CD&V). "Hierdoor wordt de herbestemming van de Sint-Jozefskerk mogelijk. Dit werd afgelopen dinsdag op de gemeenteraad zo definitief politiek aanvaard met de goedkeuring van het Kerkenbeleidsplan".
 
Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ziet een internationale link in dit dossier. "De restauratie van de kerk genoemd naar onze patroonheilige is indrukwekkend. Deze verloopt volgens de principes van "slow architecture", een Engels woord voor verschillende fases . We hebben het steeds over verschillende fases, we zijn niet alleen met deze werkwijze. In Barcelona zal de Sagrada Familia af zijn in het jaar 2026, wij mikken op 2027."