SportAG bijt van zich af: "vergoedingen bestuursleden zijn correct en verantwoord"

vrijdag 30 juni 2017 om 09u57 - Redactie

Naar aanleiding van het artikel dat gisteren verscheen in De Standaard omtrent de vergoedingen van haar bestuursleden, wenst het SportAG te reageren op de heisa die is ontstaan. "De vergoedingen voor de bestuursleden zijn correct en verantwoord. Er is dus zeker geen sprake van een “graaicultuur” binnen het SportAG" klinkt het.

"Tijdens het jaar 2016 waren er 20 bezoldigde raden van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf SportAG Aalst. Het genoemde bedrag in het verschenen artikel, zoals ook correct opgenomen in de jaarrekening, is de totale personeelskost voor 12 bestuurders voor presentievergoedingen tijdens 850 effectief gepresteerde, noodzakelijke vergaderuren door bestuurders. De aanwezige schepenen ontvangen hiervoor geen extra vergoeding. Door het intensieve werk van de raad van bestuur van het SportAG en haar medewerkers gebeurde er op sportvlak in 2016 heel wat in onze stad. Het multifunctionele sportcentrum Schotte opende de deuren in het najaar van 2016 met 3 zelfstandige concessionarissen na een intensieve concurrentiedialoog. Complexe en unieke dossiers zoals het zwembad en Schotte vragen om een efficiënte en snelle werking. Deze manier van werken zal daarom ook in 2017 verdergezet worden, maar met dat verschil dat het aantal bezoldigde vergaderingen zal geplafonneerd worden. Voor 2017 werd reeds beslist dat alle bestuursleden aan extra vergaderingen kosteloos zullen deelnemen. De vooruitgang op vlak van sportinfrastructuur die het voorbije jaar plaatsvond, was alleen maar mogelijk dankzij hard werk en efficiënt vergaderen. De bestuursleden van het SportAG zullen deze intensieve manier van werken behouden. De raad van bestuur van het SportAG zal dus ook in 2017 even hard verder werken met maar één doel voor ogen: een verbetering van de sportbeleving in Aalst."