Losse groepen (nog) niet akkoord met numerus clausus voor carnavalsgroepen

maandag 19 juni 2017 om 19u09 - Redactie
Foto: JP Swirko

"Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags – er wordt gesproken over maandag 19 juni - een reglement tot beperking van het aantal vaste en losse groepen in de carnavalstoet zou bekrachtigd worden in het Aalsterse Schepencollege. Omdat er hierover nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor (vaste en losse) groepen in de stoet" aldus bestuurslid Jan Louies.

"Berichten in de pers die beweren dat ‘De Losse Groepen’ akkoord gaan met enig voorstel ter zake, zijn dus voorbarig. De Losse Groepen betreuren deze gang van zaken ten zeerste, maar we zullen hoe dan ook elk voorstel bestuderen en voorleggen aan onze leden, om zo,  getrouw aan onze doelstellingen, een positieve bijdrage te leveren tot het verbeteren van de stoetorganisatie."