Aalst krijgt goed rapport in categorie 'lokale overheidsorganisatie van het jaar’

woensdag 15 maart 2017 om 11u52 - Redactie

Gisteren vond de prijsuitreiking van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ plaats in Brussel. Aalst was één van de vier genomineerden in de categorie lokale overheidsorganisatie van het jaar, samen met Deinze, Antwerpen en Mechelen.

Voor het 4de jaar op rij ging een professionele jury onder leiding van voormalig VBO-voorzitter Michèle Sioen op zoek naar de meest doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties op federaal, regionaal en lokaal niveau. Met deze award toont het bedrijfsleven zijn waardering voor goed functionerende overheidsdiensten. De laureaten hebben een voorbeeldfunctie voor alle openbare organisaties die werken aan een klantgerichte dienstverlening. Het lokaal overheidsbedrijf Aalst was één van de vier finalisten in de categorie lokale overheidsorganisaties. Aalst is de grootste stad in Vlaanderen en de eerste centrumstad waar stad en OCMW verbonden zijn met een geïntegreerd organogram en één leidinggevende structuur met één secretaris aan het hoofd. Combisecretaris Wim Leerman verduidelijkt de missie: “Via een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening bouwen we aan een charmante, aantrekkelijke en sociaalvoelende stad waar iedereen graag leeft, woont, werk en zich ontspant. Ruim 2000 medewerkers zijn dag in dag uit en geregeld ook de klok rond in de weer om meer dan 700 producten aan te bieden aan bedrijven, organisaties, bezoekers en aan de bijna 85 000 inwoners, letterlijk van de wieg tot het graf.” Vier pijlers: wonen, werken, leven en ontspannen Lokaal overheidsbedrijf Aalst diende een ijzersterk dossier in dat duidelijk indruk maakte op de jury. De 4 belangrijkste beleidsdomeinen ‘wonen, werken, leven en ontspannen’ werden toegelicht en geïllustreerd door telkens 2 innovatieve voorbeeldprojecten. Hieronder leest u de korte samenvatting van het dossier: Wonen Aalst zet in op alle woonvormen tot en met de residentiële zorg. Aalst is hier uniek door in één legislatuur drie nieuwe woonzorgcentra te bouwen, goed voor 44% van de markt. Het levensloopbestendig maken van de stad staat bovenaan de agenda. - Samen met burgers, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners werkt Aalst met het project Ageing in Place Aalst (AIPA) aan levensloopbestendige innovatieve oplossingen die levenslang thuis wonen mogelijk maken. - De greenfield ontwikkeling Immerzeel+ verzet de bakens op het vlak van duurzame stadsontwikkeling en biedt een alternatief voor de typische Vlaamse verkaveling. Werken Het lokaal overheidsbedrijf Aalst ondersteunt de 5000 zelfstandigen en ondernemers. Met meer dan 36 000 arbeidsplaatsen, onder meer via 9 bedrijventerreinen, heeft Aalst een werkloosheidsgraad die lager ligt dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden.

- Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Siesegem wil Aalst groei creëren. Siesegem wordt een groen bedrijvenpark met de focus op zorgeconomische activiteiten. Dit sluit aan bij het zorg-DNA van de stad.
- Met het project Broeikas wil Aalst jongeren besmetten met de microbe van het ondernemerschap. Via labs, mentorschap, workshops en de ondernemersaward wordt hun ondernemingszin aangewakkerd.
- Leven Aalst is actief op alle levensdomeinen: stedelijk onderwijs, kinderopvang, het Sociaal huis, Huis van het Kind, een uitgebreide thuiszorg en de ontwikkeling van een talentantenne.
- In het Huis van het Kind kunnen jonge gezinnen terecht voor alle vragen: van zwangerschap tot puberteit. Het Huis van het Kind zet in op 3 pijlers: opvoeden en ontmoeten, gezond opgroeien en kinderopvang: dit alles gecentraliseerd op 1 locatie. - Op de voormalige Rijkswachtkazerne komt een talentantenne. Een buurtrestaurant, een makerslab, popup-werkplekken voor jonge ondernemers… wie inzet op talent is welkom op de site.
- De drie C’s - met name carnaval, het eerste criterium na de tour en Cirk!, het grootste gratis openluchtcircusfestival van de lage landen - kenmerken Aalst.- Utopia maakt de shift van een klassiek boekenpakhuis naar een kennis- en belevingscentrum. Utopia wordt een combinatie van een bibliotheek en een academie die op een slimme wijze met elkaar geïntegreerd worden.
- Het langverwachte sportcentrum Schotte biedt multifunctionele, hypermoderne sportinfrastructuur, centraal gelegen en vlot bereikbaar. Er zijn indoor en outdoor sportmogelijkheden en het industrieel erfgoed wordt geïntegreerd op de site.

Aalst moest uiteindelijk de duimen leggen voor Mechelen. De jury vatte de troeven van Aalst als volgt samen: “Stad Aalst, klaar voor de toekomst! Aalst is een hippe en charmante stad waar het goed wonen is. Een multifunctioneel sportcomplex, nieuwe woonzones, parken en pleinen maken van Aalst een trendy stad. Aalst is meer dan carnaval; het hele jaar door kun je er evenementen meemaken. Je kunt er volop leven en ontspannen. Aalst wil sociaal én economisch sterk staan zodat bewoners en bedrijven er een toekomst vinden.”
Burgemeester Christoph D’Haese is bijzonder trots op wat zijn stad afgelopen jaren heeft verwezenlijkt: “Dankzij het goede samenspel tussen politiek en administratie gaan we in Aalst volle kracht vooruit, zonder de cijfers uit het oog te verliezen. Aalst wil namelijk een betrouwbare partner zijn voor haar bewoners, bezoekers, bedrijven en organisaties, ook op financieel vlak. We hebben de laagste schuldlast van alle centrumsteden. In deze nochtans moeilijke tijden, voorziet het lokaal overheidsbedrijf Aalst extra zuurstof voor de economie met een investeringsenveloppe van bijna 327 miljoen euro tijdens deze legislatuur. Onze dienst- en hulpverlening breidt uit maar dankzij een goede benadering vangen we dit op met minder medewerkers. Het aandeel van de personeelskost in de totale uitgaven is sinds 2013 met 5,4 % gezakt. Het nieuw administratief centrum is een toonbeeld van ruimtelijke en functionele synergieën.”