Iwein De Koninck wil transparantie rond intercommunales

dinsdag 7 maart 2017 om 11u02 - Redactie

"Al te snel is de discussie rond de intercommunales ontaard in een debat over mandaten en over de verloning van politici. Over wat intercommunales doen en waarvoor ze opgericht zijn, ging het al gauw niet meer. Intercommunales zijn, simpel gezegd, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren. Hierbij gaat het vooral over diverse vormen van samenwerking op het vlak van nutsvoorzieningen, afvalinzameling- en verwerking en sociale huisvesting, zoals bijvoorbeeld ILvA en T.M.V.W (Farys). Op zich is dit een goede zaak. Het gaat immers om taken die voor gemeenten te duur én te complex zijn geworden om ze alleen te dragen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen de kosten gedrukt worden.

Om die reden heeft mijn partij herhaaldelijk op een risico in dit verband gewezen: door een al te eenzijdige benadering van de problematiek dreigt men het kind met het badwater weg te gooien, of dreigt men zelfs het kind met het vuile badwater te gaan verwarren. Het kind is de (efficiëntere) dienstverlening, het vuile badwater zijn die structuren die wellicht ooit wel om een of andere reden zijn ontstaan, maar die op vandaag niet langer meer als een toonbeeld van transparantie worden beschouwd. Men kan zich hierbij de vraag stellen of zo’n kluwen al dan niet bewust gecreëerd werd om de thans zo besproken graaicultuur te verdoezelen. Het valt niet uit te sluiten dat er politici zijn die zich in de werking van dit kluwen gespecialiseerd hebben en die dus beter dan anderen weten dat men door in een bepaald directiecomité te gaan zetelen tegelijk een afgeleid mandaat in een nevenstructuur kan mee grissen, en, waarom niet, eentje dat op zijn beurt dan weer recht geeft op een mandaat in deze of gene dochter die belangen en dus ook vertegenwoordiging heeft in de NV in kwestie. Dit is waarschijnlijk niet eens op flessen getrokken, maar wél overdreven is de insinuatie dat er een veralgemeende wildgroei aan mandaten bestaat. Zijn ze zo’n “mandatenverzamelaars”? Ja, maar er zullen geen 10 politici in heel Vlaanderen te vinden zijn die zichzelf zo gretig bedienen. 

Alle partijen doen nu hun best om de aan hun partijgenoten toebedeelde mandaten transparant te maken, maar daarmee zijn de structuren nog niet in kaart gebracht en blijft de oorzaak van het euvel bestaan. Persoonlijk zou ik dus nog drastischer te werk gaan. Er zijn een aantal intercommunales die best gewoon een Vlaamse bevoegdheid zouden worden. Water- of elektriciteitsdistributie zijn hier voorbeelden van. En andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Aalst heeft er tientallen) groepeer je beter samen met de bevoegdheden van de provincies (een bestuursniveau dat we dan vervolgens kunnen afschaffen) op een direct verkozen stadsregionaal niveau. Goed voor de democratische controle én voor de transparantie. Boven de stad Aalst heb je dan de stadsregio Aalst (of noem hem Dender, zo u wil) die gaat van Geraardsbergen tot Dendermonde en van Asse tot Wetteren. Aalst zou er wel bij varen." Aldus Iwein De Koninck.