50 kilometer nieuw fietspad in Aalst

zaterdag 25 februari 2017 om 11u30 - Redactie

Er komt deze bestuursperiode nog 32 kilometer nieuw fietspad in Aalst. Tussen 2012 en 2018 zal er in totaal 50 kilometer nieuw fietspad bijgekomen zijn. De cijfers werden verzameld door gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA). “Dit stadsbestuur trekt volop de kaart van de Aalsterse fietsers”, stelt Caroline De Meerleer (N-VA) tevreden vast.

Sinds het begin van de bestuursperiode in 2012 werd er in Aalst al 17 kilometer nieuw fietspad aangelegd. En er zit nog meer in de pijplijn: de komende jaren komt daar nog eens 32 kilometer nieuw fietspad bij. Tegen het einde van de bestuursperiode kan er afgeklopt worden op 50 kilometer nieuw fietspad voor de Aalstenaars. Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer, die zelf ook veel fietst, vroeg de cijfers op bij schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).

Caroline De Meerleer (N-VA) verzamelde ook cijfers over de dienstverlening die geboden wordt aan de Aalsterse fietsers. Ook daar is er veel verbetering op komst. Zo zullen er binnenkort 3 publieke fietspompen in het straatbeeld verschijnen. Op de Grote Markt, de Hopmarkt en het Werfplein zullen Green Air fietspompen in een Aalsters jasje worden gestoken. Het aantal fietsparkeerplaatsen wordt fors uitgebreid. Er kwamen deze bestuursperiode al 194 fietsparkeersplaatsen bij en in de komende jaren komen er nog eens 245 bovenop. Zo zal het totale aantal fietsparkeerplaatsen tegen het einde van de bestuursperiode op 1092 komen.

“Het stadsbestuur maakt fietsen steeds verleidelijker”, zegt Caroline De Meerleer. “Dankzij de nieuwe fietspaden wordt fietsen vlotter en veiliger. Dankzij de nieuwe pompen en extra fietsparkeerplaatsen wordt het ook comfortabeler en aangenamer om je verplaatsingen met de fiets te doen. Minder auto’s en meer fietsers maakt onze charmante stad nog zoveel aangenamer. Je ziet dat de Aalstenaars meer en meer op de fiets springen. Het aantal jaarcontracten bij De Fietserij is gestegen: van 203 in 2013 naar 2082 in 2015. Het aantal Blue Bike-ritten zit ook fors in de lift: van 152 ritten in 2013 naar 1187 in 2016. Dankzij de investeringen van het stadsbestuur wordt Aalst in de toekomst alleen maar meer en meer een echte fietsstad”.