Waarom smelt u voor de stad Aalst?

donderdag 23 februari 2017 om 09u07 - Redactie

“Waarom smelt u voor de stad Aalst?” Met deze vraag trok de Stad Aalst naar de Aalsterse handelaars en horeca uitbaters. Op het startevent SMELT werd de aftrap gegeven van het project bAsta! Gedurende 2 jaar krijgt de Stad Aalst extra middelen om van het Aalsterse kernwinkelgebied een bloeiende en aantrekkelijke plaats te maken voor shoppers en handelaars.

Handelaars en horeca-uitbaters hebben vandaag te lijden onder de steeds groeiende druk van e-commerce en grote winkelcentra. Dit resulteert onder andere in meer leegstand. Wanneer we kijken naar het Vlaamse gemiddelde behoort Aalst zeker niet tot de slechtsten van de klas. De stad neemt echter al lang geen genoegen meer met het gemiddelde en besloot maatregelen te treffen.

Met het EFRO-project bAsta!, beleef Aalst stad, werd een subsidie van 170 000 EUR binnengehaald. 80 000 EUR hiervan wordt betaald door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Daarnaast droeg ook het Vlaamse Hermesfonds 40 000 EUR bij en de Provincie Oost-Vlaanderen 50 000 euro. De stad Aalst investeert zelf 30 000 EUR. Met deze subsidie kon de stad een projectcoördinator aanwerven die het project zal leiden voor 2 jaar.

Schepen voor Europese en Internationale Samenwerking Karim Van Overmeire (N-VA) is blij dat Europa met geld over de brug kwam : “Internationale samenwerking betekent voor mij ook dat we actief op zoek gaan naar Europese subsidies. In dit geval kan Aalst een beroep doen op EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling."

Met bAsta! wordt gewerkt op een aantal thema’s. Er is een traject opgestart waarbij in samenspraak met de handel en horeca op zoek gegaan wordt naar het unieke karakter van het Aalsterse winkelhart. Later zal dit unieke karakter vertaald worden in een communicatiestrategie naar de bredere regio.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA): “We hebben het grootste openlucht winkelcentrum. Dat is uniek in dit land. Er is ook diversiteit en we merken dat er meer en meer “gekende” merken onze stadscentrum weten te vinden en zich hier ook vestigen. Met het project bAsta! wordt duidelijk dat we nog meer willen”.

Daarnaast wordt extra ingezet op het creëren van belevingswaarde in de stad. Schepen van economie Katrien Beulens (CD&V): “Vandaag draait alles rond beleving. Mensen willen een bruisende stad om in te winkelen. Met bAsta! zetten we in op een attractievere binnenstad. Samen met de handelaars vormen we een tandem: zij creëren een wauw gevoel in hun winkel en de stad trekt dit door in haar winkelstraten.

Ook de terugdringing van de leegstand is een belangrijke prioriteit binnen het project. Er zal een overleg opgestart worden met de vastgoedsector en alle leegstaande panden worden verzameld in een degelijke databank. Ten slotte wordt er ook werk gemaakt van een kindvriendelijke winkelstad.

Patricia Verhoeven, voorzitster deelraad Handel en Horeca: “We staan te popelen om via het project bAsta! in samenwerking met de dienst economie en het stadsbestuur het ondernemend hart van Aalst opnieuw een ferme boost te geven!

En daarmee bAsta!