Archief over Daensisme en bedrijven eigendom van stad Aalst

donderdag 23 februari 2017 om 08u54 - Redactie

Op 21 februari stemde de gemeenteraad in met het opdoeken van de vzw D.A.D.D. De afkorting staat voor ‘Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek’. Deze instelling verzamelde alle archieven, publicaties en niet-geschreven bronnenmateriaal die verband houden met de 19de- en 20ste-eeuwse sociale, politieke, economische en culturele geschiedenis van de Denderstreek.

“Het opdoeken van de vzw is het loutere gevolg van gewijzigde regelgeving,” stelt de bevoegde schepen van erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “De activiteiten blijven echter onverminderd bestaan. Ze worden ingekanteld in de gewone werking van de stad.”

Ook het enige personeelslid van DADD krijgt een plaats binnen de stedelijke structuur. “Eigenlijk is dit een bevestiging van de feitelijke situatie,” zegt de schepen. “Wie geïnteresseerd is in het Daensisme en de geschiedenis van de Aalsterse bedrijven, moet zich geen zorgen maken. Men zal op dezelfde manier verder worden geholpen.”

Belangrijke fondsen zijn het Daens-archief, de bedrijfsarchieven van leerlooierij Schotte en Bonneterie Bosteels-De Smeth en het archief van de Aalsterse toneelvereniging Land van Riem. De bibliotheek bevat onder andere boeken, kranten, foto’s en brochures in verband met de Daensistische beweging, de Vlaamse beweging en een collectie literaire werken van Louis-Paul Boon. De inventaris is al enige tijd online te raadplegen via de website van de stad.